Sol·licitud de Títol G. Mitjà o G. Superior

Sol·licitud de Títol

Per a sol·licitar el títol d'un CICLE FORMATIU (o un duplicat del títol) presentar en Secretaria la documentació següent:

  • Sol·licitud Títol
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del Carnet de família nombrosa (només si es dóna el cas)
  • Imprés de pagament de Taxes  (seleccionar Órgan Gestor - Instituts de València; marcar Títol de tècnic -si es G Mitjà- o Títol de tècnic Superior -si és G.Superior-; generar el pdf i fer l'ingrés en el banc, encara que també pot realitzar el pagament en el següent enllaç)
  • Realitzar el pagament de Taxes (després d'haver generat l'Imprés 046, pots realitzar el pagament en este enllaç sense acudir al banc)