Convocatòria Premis Extraordinaris FP

La Conselleria d'Educació ha publicat la convocatòria dels Premis Extraordinaris de Formació Professional per als alumnes que han finalitzat els seus estudis en el curs acadèmic 2021-22.

Data d’inscripció; del 17 d’octubre al 4 de novembre de 2022

Lloc de sol·licitud: en el centre públic en què es trobe l'expedient acadèmic de la persona interessada

Pot participar l'alumnat matriculat en centres docents de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics que:

  • Haja finalitzat els estudis de cicles formatius de grau mitjà o superior en el curs 2021-22
  • Haja obtingut una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5

Enllaç a la Resolució