Beques transport FP

Per a alumnat que estiga cursant FP en règim presencial en el curs 2023-24, es convoquen 3 modalitats d'ajuda

FP Dual en administracions públiques: realitzar l'FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.

Formació en empreses allunyades del centre educatiu, Dual o FCT: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.

Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d'FP en centres allunyats de la seua residència habitual.

Període de sol·licitud: del 25 de maig al 5 de juny

Informació Conselleria