Imprimeix

Beques del Ministeri d'Educació per al curs 2018-2019

El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 1 d'octubre de 2018.

Polsant en el següent enllaç accedixes a la informació del ministeri.

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html