Admissió FPB Garantia Juvenil (2a oportunitat - majors 17 anys)

Cicle de Servicis Comercials (horari vesprades)

Cicle de Manteniment de Vivendas (horari vesprades)

Presentació de sol·licituds d'admissió: de l'1 al 7 de setembre

Documentació a presentar per a sol·licitar admissió (en el centre que tries de primera opció) - Original i dos còpies:

Publicació de Llistes provisionals d'admesos: 8 de setembre

Termini de reclamacions a les llistes provisionals davant de la direcció del centre:(presentar per escrit Instància general en Secretaria): 8 al 11 de setembre.

Publicació de les Llistes definitives d'admesos: 12 de setembre.

Presentació d'al·legacions davant de la comissió sectorial: 12 i 13 de setembre.

Matrícula (dates orientatives): 13 al 18 de setembre. (Informarem de les dates i horaris definitius).

FP Bàsica 2na Oportunitat Únic Procés
Presentació Sol·licituds i Documentació        de l'1 al 7 de setembre   
Publicació Llistes Provisionals 8 de setembre
Reclamacions del 8 a l'11 de setembre
Publicació Llistes Definitives 12 de setembre
Matrícula del 13 al 18 de setembre