Prova homologada per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic Anglés o Francés A2.

Proves A2Per a participar has de tindre almenys 16 anys complits en l'any de realització de la prova, i estar matriculat en un centre de la Comunitat Valenciana.

 Termini presentació sol·licituds: del 16 al 20 de desembre de 2019

(l'imprés s'arreplega en Secretaria o pots descarregar-ho en el fitxer adjunt, omplir-ho i entregar-ho en Secretaria ).

 

Data de l'examen: 6 de febrer de 2020 (anglés)- 11 de febrer de 2020 (francés)

A les proves haurà d'assistir proveït de l'original del DNI o un altre document oficial que ho acredite.

 

Publicació llista admesos provisional: 9 de gener

Termini reclamacions: 9 al 22 de gener

Publicació llistes admesos definitives, i publicació estructura exercicis: 22 de gener

La prova escrita d'anglés es realitzarà el 6 de febrer a les 16 h. en l'aula 111

Publicació qualificacions prova escrita anglés provisionals: 11 de febrer en el tauler d'anuncis

La prova escrita de francés es realitzarà el 11 de febrer a les 11,30 h. en l'aula 111

Publicació qualificacions prova escrita francés provisionals: 18 de febrer en el tauler d'anuncis

La prova oral (anglés) es realitzarà el 19 de febrer a les 16:30 h. en l'aula 114

La prova oral (francés) es realitzarà el 26 de febrer a les 16:30 h. en l'aula 114

Publicació qualificacions provisionals: 4 de març en el tauler d'anuncis

Reclamacions a les qualificacions provisionals: 4 i 5 de març en Secretaria

Reclamació davant del tribunal de les proves: 12 de març a les 11:15 h. en el Departament d'Anglés

Publicació qualificacions definitives: 16 de març en el tauler d'anuncis

Sol·licitud i recollida de Certificat d'haver superat A2: del 23 al 30 de març (en Secretaria)

 

La taxa per a obtindre el Certificat (només es paga si se supera la prova) és de 13,74 €, (si és família nombrosa seria la mitat presentant el títol o carnet corresponent, o també si té discapacitat reconeguda superior al 33%). La taxa es pot arreplegar en Secretaria o per mitjà de l'enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN

Tota la informació de les proves en http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades

Arxius adjunts - Archivos Adjuntos
Download this file (inscripció A2.doc)Sol·licitud Prova Anglés A2[ ]247 kB
Download this file (Guia PH 2019-20_VAL.pdf)Guía del candidat a la Prova A2[ ]298 kB