Curs Manipulació Aliments

El nostre centre, tal com hem fet en anys anteriors, acollirà un curs de manipulació d'aliments perquè totes les persones interessades puguen obtindre el carnet.

 

Funcionament del curs

La data prevista de realització és el 20 de desembre de 2017, havent-hi un torn de matí un altre de vesprada.

Té una duració de tres hores presencials, i es realitzarà en la sala d'audiovisuals del centre.

Al finalitzar el curs es realitza un examen i es corregeix a continuació.

El carnet no té caducitat, el que caduca és la formació contínua (de 3 a 5 anys). Este punt s'aclarirà durant el curs.

L'edat per a realitzar el curs és a partir de 16 anys.

Cost del curs

10 euros, i el preu inclou el Certificat/Carnet de Manipulador/a i el llibre guia "Higiene y manipulación de alimentos en la industria alimentaria".

Amb què ha d'acudir l'alumnat al curs?

Un bolígraf, DNI i 10 euros.

Inscripció al curs

Omplir un formulari de Google amb tota la informació necessària: nom, cognoms, dni, telèfon, correu electrònic, i sector o sector triats.

Enllaç al formulari: https://goo.gl/forms/FN87ANcxFXy8vn7z2

 

A més del Carnet de manipulador/a d'aliments, que és a nivell general, s'impartiran per la mateixa empresa ALTRES CARNETS de Manipulador/a més específics si hi ha alumnat interessat:

A.- Sector de Menjars preparats. Serveix per a bars, hotels, menjars preparats, restaurants, sales de festa, etc.

B.- Sector Hortofrutícula. Per a magatzems de taronja, verdures i fruita.

C.- Sector Detallista d'Alimentació. Per a forns, pastisseries, fruiteries, pescateries i botigues de verdures.

D.- Sector Carni: Carnisseries, indústries càrnies.

El cost d'estos carnets és de 5 €/carnet.