Sol·licituds d'Admissió (fins al 7 de setembre)

CICLES DE FP BÀSICA (SEGONA OPORTUNITAT - MAJORS 17 ANYS)

  • Cicle de Manteniment de Vivendes

  • Cicle de Servicis Comercials

Presentació de sol·licituds d'admissió: del 3 al 7 de setembre

Documentació a presentar per a sol·licitar admissió (en el centre que tries de primera opció) - Original i dos còpies:

Publicació de Llistes provisionals d'admesos: 10 de setembre

Termini de reclamacions a les llistes provisionals davant de la direcció del centre (presentar per escrit Instància general en Secretaria): 10 al 12 de setembre.

Publicació de les Llistes definitives d'admesos: 13 de setembre.

Presentació d'al·legacions davant de la comissió sectorial: 13 i 14 de setembre.

Matrícula (dates orientatives): 17 al 19 de setembre. (Informarem de les dates i horaris definitius).