Projecte ERASMUS+ INTERCOM KA107

Participem activament obrint noves oportunitats de mobilitat internacional.

Albania1

Facilitar l'accés als mercats laborals globals a través de països emergents com Albània o Bòsnia, és un dels objectius del projecte INTERCOM, un consorci en el qual participa el CIPFP Luis Suñer de la ciutat d'Alzira i el Centre Específic d'Educació a distància de la Comunitat Valenciana, entre altres.

A més, el projecte obri oportunitats de cooperació amb institucions educatives amb realitats culturals, socials i econòmiques diferents a les nostres. Únicament a través del coneixement de realitats diferents, serem capaces de tindre una visió a diversos nivells: personal, social, educatiu, de formació i laboral. D'aquesta manera, impulsarem l'aprenentatge de competències i la capacitat d'adaptació a una realitat social i laboral diferent a l'espanyola.

 El consorci INTERCOM format per 20 institucions educatives d'FP de tota Espanya, té previst gestionar 184 mobilitats d'entrada i eixida entre Albània, Tunísia, Bòsnia i Espanya. Per tant, esperem rebre alumnat d'aquestos països dins del programa Erasmus+.

Albania2

Entre març i maig de 2019, ja s'han implementat les primeres mobilitats perquè el professorat conega de primera mà la realitat soci-laboral i educativa d'aquests països i al mateix temps, desenvolupe actituds interculturals, i de diàleg , i siguen capaços d'impulsar els aprenentatges per competències del nostre alumnat d'FP.

Durant el curs 2019-2020, els professors participants, fomentaran oportunitats de mobilitat d'estudis i pràctiques per a alumnes, a través de la signatura d'acords de col·laboració.