Convocatòria de Mobilitat Erasmus per a Alumnat de la Família de Comerç

Es convoquen per a e l'alumnat de segon curs de Comerç Internacional o de Transport i Logística:

  • 2 places en Albània
  • 2 places en Bòsnia

Els interessats hauran de posar-se en contacte amb el coordinador Erasmus abans del 5 de juliol de 2019.

La selecció es basarà en els criteris següents:

  • Nota mitjana dels cursos anteriors.
  • Nota mitjana del mòdul de llengua estrangera en el cas de que curse la llengua que serà la seua de treball en el centre d'acollida.
  • Valoració sobre la actitut de l'alumne per a desenrrollar l'estança per part de l'equip de professors.
  • Motivació per a realitzar la mobilitat en base a una carta de motivació presentada.
  • Preferència a alumnes amb necessitats o dificultats especials, tant de tipus físic o intel·lectual, com de caràcter social.