Imprimeix

Convocatòria de Mobilitat Erasmus per a Alumnat de la Família de Comerç

Es convoquen per a e l'alumnat de segon curs de Comerç Internacional o de Transport i Logística:

Els interessats hauran de posar-se en contacte amb el coordinador Erasmus abans del 5 de juliol de 2019.

La selecció es basarà en els criteris següents: