Ajudes alumnes de cicles industrials

La Conselleria d'Educació ha convocat ajudes per a fomentar l'accés de les alumnes a determinats cicles formatius en el curs 2022-2023.

L'accés a la tramitació electrònica és fins al 16 de setembre.

Podran tindre la condició de beneficiàries les dones sol·licitants matriculades per primera vegada l’any acadèmic 2021-2022 en primer curs de determinats cicles de formació professional.
 

En el nostre centre:

 • FP Bàsica Electricitat i Electrònica
 • FP Bàsica Fabricació i Muntatge
 • FP Bàsica Instal·lacions Electrotècniques i Muntatge
 • GM Instal·lació de Telecomunicacions
 • GM Instal·lacions Frigorífiques
 • GM Manteniment Electromecànic
 • GS Manteniment Electrònic
 • GS Energies Renovables
 • GS Prevenció de Riscos
 • GS Mecatrònica Industrial
 • Curs Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les tecnologies d’Operació

Hi haurà un màxim de 175 beques d'un import mínim de 400 euros i un màxim de 600.

La tramitació i presentació de sol·licituds s'han de realitzar per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA, en la pàgina web:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/login.html;jsessionid=JN4jKXxk7AXRvg8YRk984dtnPfYWB4qLMjbNhevY.ade-ptt-att-front

Per la tramitació de la documentació bancària:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648

Més informació en la web de la Generalitat: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ayudas-alumnas-de-determinados-ciclos-formativos