Carta Erasmus 2021-2027

Carta Erasmus 21 27

S'ha concedit al nostre centre la Carta ECHE 2021-2027, que és una acreditació de qualitat que ens permet participar i promoure projectes Erasmus+ durant aquest període.

Erasmus+ és un programa creat per la Unió Europea per a promoure un espai europeu en matèria d'educació i formació professional. El nostre centre està en possessió de la Carta Erasmus, la qual cosa suposa poder realitzar mobilitats per a alumnes, per a personal docent i per a personal no docent.

Més informació...