Imprimeix

Ajudes curs immersió lingüística en anglés

Bandera reino unido

El Ministeri d'Educació convoca ajudes per a un curs d'immersió lingüística en anglés. Els beneficiaris assistiran a un curs en Espanya organitzat per empreses contractades pel Ministeri, havent d'abonar una part del cost.

El termini de presentació de sol·licituds és des del 13 de febrer al 4 d'abril de 2022.

 

S'atorgaran un màxim de 2.400 beques, als alumnes becaris que complisquen els requisits establits:

 

L'ajuda cobreix totes les despeses d'ensenyament, material, manutenció i allotjament. El transport fins a les instal·lacions corre per compte de l'alumne que, així mateix, ha d'abonar 100 euros a l'empresa.

Per tant, és molt important que s'inicien les gestions amb suficient antelació per a completar tot el procés abans que finalitze el termini de presentació. Així mateix, s'han de llegir acuradament les instruccions que figuren en el formulari de sol·licitud.

Més informació:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998697/ficha/998697-2022.html