El CIPFP Luis Suñer Sanchis de Alzira continua obrint fronteres a Europa.

L'objectiu és ampliar l'oferta i millorar la qualitat de les estades formatives de l'alumnat en centres de treball per tota la UE.

Dins del marc del programa Erasmus+ i dels objectius fixats al centre Luis Suñer de fomentar les possibilitats de treball i estudi de l’alumnat dins d’un espai més ampli com és el de tota l’Unió Europea, els professors Consuelo Ferrer, Francisco Blasco i Jose Manuel Badenes, van estar visitant diferents centres i empreses a Polònia la darrera semana de setembre.

El programa Erasmus+ es un programa de la Unió Europea de suport a l’educació, formació, juventut i esport en Europa. Amb un pressupost molt gran ofereix oportunitats d’estudi i adquisició d’experiències i voluntariat a més de 4 milions d’europeus. No només està adreçat per als estudiants sino que s’extén a particulars i organitzacions.

El nostre centre participa activament desde ja fa uns anys en aquest programa. Per aixó s’ha creat una secció destinada a donar-li difusió, a desenvolupar, gestionar i dur a terme estades de formació del nostre alumnat en centres i empreses de tota la UE. La secció Erasmus del nostre centre està dirigida per Sergio Sanz que és professor d’Anglés. Ell tracta de publicitar tot allò bo del programa Erasmus+ adreçant-se cada inici de curs a alumnes i professors del centre per a captar-ne interés, tasca no sempre fàcil,per les edats amb que conten els nostres alumnes.

Les visites de professors estàn enmarcades també dins del programa Erasmus+ amb l'objectiu de cercar nous contactes de centres i empreses, acompanyar en alguna ocasió als alumnes els primers dies de les estades, i a més publicitar el nostre centre i el de la ciutat d’Alzira a tota Europa.

En aquesta ocasió els professors Consuelo Ferrer, Francisco Blasco i Jose Manuel Badenes van estar visitant centres d’educació i empreses en Byalistok, ciutat de prop de 300.000 habitants localitzada al nordest de Polonia molt a prop de la frontera amb Bielorusia. Tradicionalment ha comptat històricament amb molta d’industria tèxtil, hui en dia a més de tèxtil compta també amb Industria alimentària i de begudes (llet i lactis, i d’altres com cervesa i vodka), de producció d’Energia, de fabricació de maquinària eléctrica i els seus elements, i d’altres.

Durant la visita planejada i programada desde el CIPFP Luis Suñer varen estar acompanyats per responsables de l’empresa Perfect Project, que van facilitar el contacte amb centres i altres empreses molt interessants per al nostre alumnat. L’empresa Perfect Project es dedica a tramitar, gestionar i fer el seguiment de les estades de formació d’alumnes procedents de tota la UE en l’àmbit de la FP i de la Universitat, a la zona de Byalistok. Dos dels seus representants, Grzegorz Orlowski i Michal Sredzinski van estar en tot moment per atendre als professors i facilitar la comunicació amb.

Una de les empreses a la qual varen dedicar més temps és OptimaPolska. Els tres professors juntament amb Michal de Perfect Project van veure in situ tres instal·lacions dutes a terme per OptimaPolska, acompanyats pel seu encarregat Pawel Wyszinski. L'empresa OptimaPolska esi dedica al disseny, muntatge, instal·lació i manteniment de sistemes de proveiment d’energia elèctrica i de calefacció en l’àmbit de les energies renovables. Munten instal·lacions de solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica i geotèrmiques, estant innovant prou en aquesta última. El seu encarregat va comunicar als professors el seu interés per a acollir alumnes en pràctiques del nostre centre.

Els tres professors junt al gerent d'Óptima en una de les instal·acions

La delegació de professors del CIPFP Luis Suner va estar també visitant diferents centres d’Educació i Formació de Byalistok. Els hi varen mostrar els tallers i laboratoris de la Universitat Politécnica de Bialystok (Politechnika Bialostocka) acompanyats d’un dels responsables del departament de HVAC (Heat, Ventilation and Air Conditioning) el Doctor enginyer Tomasz Janusz Teleszewski. Els professors van comprobar les grans possibilitats d’estudi i la qualitat de les instal·lacions d’aquest gran centre de Byalistok. El nostre centre començarà en breu a tramitar l’associació Erasmus amb aquesta Universitat.

Seguidament van visitar també un centre de FP semblant al nostre, el Zespot Szkot Budowlano-Geodezyjnych (ZSBG) on s’expedeixen titulacions de Tècnics d’Electricitat, d’Electrònica, Robòtica, d’Energies Renovables, d’Obra i Construcció i de Fontaneria, Calefacció i Climatització. Actualment aquest centre està inmers en un gran procés de reforma i renovació de les seves instal·lacions, el qual està subvencionat pels fons de Cohesió de la UE. Finalment van visitar les instal·lacions d’una empresa d’automoció que es dedica a la transformació de tecnologia híbrida i al manteniment de l’actual flota d’autobusos de la ciutat de Byalistok.

Consuelo Ferrer i Paco Blasco en les instal·lacions de la Universitat Politècnica de Byalistok.

All centre d'FP en Byalistok , junt a la vicedirectora i un professor.

Els tres professors agradeixen el tracte rebut per la gent de Perfect Project i de totes les institucions i organitzacions que visitaren.