Imprimeix

Xarrades sobre Riscos Laborals Específics

Foto1

Dins de la campanya dirigida per l'INSST per a sensibilitzar l'alumnat de FP dels riscos Laborals Específics de cada família professional, hem realitzat en el nostre centre diverses xarrades adreçades als alumnes de cada especialitat de FP.

 

 

L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) té la missió de promocionar i recolzar la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball.

   foto3  Foto4

 

Tant la reducció dels accidents de treball i malalties professionals com la millora de les condicions de seguretat i salut en el treball passen per la implantació d'una verdadera cultura preventiva. Per a això l'institut dirigix els seus esforços a la millora dels recursos i fonts d'informació disponibles i dels mecanismes de comunicació existents.

Foto5  foto6  Foto9

A més les xarrades van comptar amb la traducció simultània a llenguatge de signes a càrrec de les nostres professores especialistes.