Imprimeix

foto ges admFamília: Administració i Gestió

Cicle: Assistència a la Direcció

Duració: 2000 hores.

 

  Fullet informatiu Assistència a la Direcció

 

 

 Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorico-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

Segon curs:

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

Cómo s'accedeix?

Accé directe:

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de les places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic de FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

.

Cóm puc matricular-me?

Recomanacions si desitges cursar-lo en Semipresencial

Prerequisits en els cicles formatius en la modalitat semipresencial:

MÒDULS DE SEGON

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

Seguir estudiant:

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat al costat d'un o més directius o directives, o executius o executives, o bé d'un equip de treball (departament, projecte, grup, etc.) en un context de creixent internacionalització. Té un paper bàsicament interpersonal, organitzacional i administratiu que pot desenrotllar-se en tot tipus d'organitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats del sector públic o privat, domèstiques o internacionals) que donen cabuda a este tipus de professional.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

 

Més informació:

 RD 1582/2011, BOE 15-12-2011 - RD que estableix el títol i les ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari