Imprimeix

CiberOT FPAlzira

Família: Electricitat i Electrònica

Curs: Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d'operació

Duració: 720 hores.

 

Fullet Informatiu Ciberseguretat

Pla de Formació

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

Ciberseguretat en projectes industrials.

Sistemes de control industrial segurs.

Xarxes de comunicacions industrials segures.

Anàlisi forense en ciberseguretat industrial.

Seguretat integral.

Què aprendré i faré?

Com s'accedeix?

Els títols que donen accés a aquest curs d'especialització són els següents:

Com puc matricular-me?

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

Quines són les eixides professionals?

Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d'és curs d'especialització podran exercir la seua activitat en organitzacions de diferents sectors, on siga necessari establir i garantir la seguretat dels processos industrials que desenvolupen

 

Més informació:

 RD 478/2020, BOE 13-05-2020