Imprimeix

Família: Energia i Aigua

Cicle: Energies Renovables

Duració: 2.000 hores.

 

 Fullet informatiu Energies Renovables

 

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

Segon curs:

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

Com s'accedix?

Accés directe:

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

Continuar estudiant:

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en empreses dedicades a realitzar la promoció, el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies eòliques i solars fotovoltaiques per a la producció d'energia elèctrica i en empreses relacionades amb la generació, transport i distribució d'energia elèctrica, o que tinguen instal·lacions d'alta tensió, aixina com en empreses industrials que realitzen treballs de muntatge i manteniment de subestacions elèctriques.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIES RENOVABLES.

 

Més informació:

 R.D. 385/2011 BOE 14/04/2011 - RD que establix el títol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Currículum

 Horari