Imprimeix

Família: Electricitat i Electrònica

Cicle: Manteniment Electrònic

Duració: 2000 hores.

 

Fullet Informatiu Manteniment Electrònic

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

 Segon curs:

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

Com s'accedix?

Accés directe:

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

Continuar estudiant:

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat empreses del sector servicis, tant privades com públiques, dedicades al manteniment i reparació d'equips y sistemes de telecomunicacions, sistemes microprocessats, xarxes de banda ampla, telemàtica i radiocomunicacions, així com equips industrials i professionals d'audio i vídeo, bé per compte propi o alié.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT ELECTRÒNIC.

 

Més informació:

 RD 1578/2011, BOE 15-11-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari