Proves per a obtindre el títol de Formació Professional (matrícula Lliure)

La Conselleria d'Educació organitza tots els anys proves per a obtindre directament algun títol de Formació Professional. Superant esta prova s'obté directament el titol de Tècnic o Tècnic Superior del Cicle a què et presentes, sempre que pugues sol·licitar l'exempció del la FCT, ja que si no és així hauràs de matricular-te per a realitzar-la en règim presencial.

La convocatòria per a l'any 2017 s'ha publicat en el DOCV de 30-12-2016 (Resolució de 22-12-2016)  

 Accedir al DOCV

  • Dates INSCRIPCIÓ: Del 13 de febrer al 24 de febrer de 2017, ambdós inclosos.

  • Publicació llistes provisionals d'admesos i exclosos: 9 de març.

  • Reclamació llistes provisionals d'admesos i exclosos: del 9 de març al 4 d'abril.

  • Publicació llistes definitives d'admesos i exclosos: 7 d'abril.

  • Sol·licitud d'anul·lació de matrícula: del 7 de març al 6 d'abril.

  • Comunicació del Servici d'Inspecció d'Educació als Centres Examinadors de les Comissions Avaluadores designades i el nombre d'alumnes que han d'examinar: Fins al 26 d'abril.

  • Publicació per part del Centre Examinador de les orientacions a l'alumnat: Fins al 28 d'abril.

  • Realització proves: del 3 al 9 de maig.

 

Informació de la Generalitat i SOL·LICITUD de matrícula de les proves per a l'obtenció dels títols de Tècnic i Tècnic Superior de Formació Professional de l'any 2016.

Accedir a Informació de la Conselleria sobre les Proves lliures

 

La Sol·licitud es presenta en el Centre que figure en l'Annex de la Resolució per a realitzar la prova del Cicle que estigues interessat.

En el nostre centre enguany NO es realitzaran les proves.