Departament de Comerç

 

Estudis

Cicles formatius de Grau Superior

 Comerç Internacional (LOE) (Horari matins)

 Transport i Logística (LOE) (Horari matins)

 

Cicles Formació Professional Bàsica

  Servicis Comercials (Per a majors de 17 anys) (Horari vesprades) 


 Projectes

 Projecte COMEX-BANKIA

Alumnes de primer dels Cicles de Comerç Internacional i del de Transport i Logística han realitzat un curs de formació de 50 hores en Bankia de comerç exterior, per a que des de que acaben les classes de primer curs en juny, empreses seleccionades per Bankia els facen un contracte de formació. Al llarg del segon curs, estos alumnes estaran formant-se en el nostre centre assistint a classe al mateix temps que estaran treballant (contracte en formació) en estes empreses posant en pràctica els coneiximents adquirits dins del marc de la FP DUAL.

 

Empreses

El nostre centre ha suscrit acords amb empreses del sector per a que els alumnes realitzen les pràctiques formatives (FCT) en elles, i que completen la formació rebuda en el centre amb la part pràctica a realitzar en l'empresa.
 

Instal·lacions i Equipament

El centre disposa d'ordinadors amb connexió a internet per a l'us de l'alumne en pràcticament totes les aulas, així com projectors.