Admissió i Matrícula curs 2017-2018

Per a poder realitzar un cicle formatiu, primer has de sol·licitar l'Admissió en les dates fixades per la Conselleria, i posteriorment, si eres admés, formalitzar la matrícula en el període establit.

Admissió (preinscripció) per al curs 2017-2018

Tots els alumnes nous que desitgen realitzar estudis en el curs 2017-2018 han de realitzar l'Admissió, i si són admesos hauran de formalitzar la matrícula en el període establit.

Els alumnes del Centre que canvien de cicle també han de realitzar la sol·licitud d'admissió per al nou cicle.

Tots els alumnes de Semipresencial han de realitzar l'Admissió.

Els alumnes que es presenten a la Prova d'Accés deuran també realitzar la sol·licitud d'admissió al Cicle en què desitgen matricular-se.

Qui no sol·licite l'Admissió en les dates assenyalades a continuació, no podrà després matricular-se. Per a matricular-se és imprescindible realitzar abans l'Admissió.

Després de realitzar l'Admissió, la Conselleria d'Educació traurà els llistats d'admesos. Els alumnes admesos hauran de formalitzar la matrícula en les dates que s'indiquen.

Les sol·licituds s'ompliran a través d'internet, s'imprimiran i es presentaran en Secretaria firmades junt amb la resta de documentació.

 

L'adreça per a realitzar els tràmits és:

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado (Assistent Admissió Telemàtica)

En este enllaç pots consultar les notes de tall per a entrar en cada cicle l'any passat (no suposa que enguany siguen les mateixes notes), així com les instruccions i orientacions per a l'admissió

- Accés directe a Sol.licitud Grau Superior

- Accés directe a Sol.licitud Grau Mitjà

- Accés directe a Sol.licitud FP Bàsica

- Accés directe a Sol·licitud FP Semipresencial

 

El nostre Centre posarà a disposició de l'alumnat ordinadors amb impressora perquè puguen realitzar la sol·licitud si no disposen d'ordinador particular amb connexió a internet. Si tens qualsevol dubte, estarem encantats d'ajudar-te.

 

  Informació sobre Admissió 2017-18

Informació de com s'accedix a Cicles

Accés a l'Orde que regula el procés d'admissió

Accés a la Resolució que establix el calendari d'admissió

 

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Període ordinari de sol·licituds.

Presentació de sol·licituds d'admissió d'alumnes nous o que canvien de cicle:

Grau mitjà o Grau superior - del 25 de maig al 6 de juny

Documentació a presentar per a sol·licitar admissió en Cicles formatius (en el centre que tries de primera opció) - Original i dos còpies:

 • Imprés de sol·licitud (obtingut després d'haver-ho omplit a través d'internet en Admissió telemàtica)

 • Fotocòpia del DNI

 • NIA (es pot obtindre del butlletí de notes o de la targeta del NIA)

 • Si tens accés directe: Certificació acadèmica en què conste la nota mitjana dels estudis que permeten l'accés directe al cicle (aportar documentació original del 20 al 27 de juny si aproves en juny, o fins al 7 de juliol si aproves en juliol).

 • Si no tens accés directe: Certificat d'haver aprovat la Prova d'Accés (fins les 14 hores del dia 10 de juliol).

Publicació de Llistes provisionals d'admesos: 11 de juliol

Termini de reclamacions a les llistes provisionals davant de la direcció del centre (presentar per escrit Instància general en Secretaria): del 11 al 13 de juliol.

Publicació de les Llistes definitives d'admesos: 18 de juliol.

Presentació d'al·legacions davant de la comissió d'escolarització: del 18 al 20 de juliol.

Matrícula (dates orientatives): del 20 al 28 de juliol. (Informarem de les dates i horaris definitius).

 

Període extraordinari de sol·licituds (no hi ha).

 

Grau Mitjà i Superior Únic Procés
Presentació Sol·licituds i Documentació      del 25 de maig al 6 de juny 
Publicació Llistes Provisionals 11 de juliol
Reclamacions de l'11 al 13 de juliol
Publicació Llistes Definitives 18 de juliol
Matrícula del 20 al 28 de juliol

 

 

CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

Període ordinari de sol·licituds.

Presentació de sol·licituds d'admissió: del 25 de maig al 6 de juny

Documentació a presentar per a sol·licitar admissió (en el centre que tries de primera opció) - Original i dos còpies:

 • Imprés de sol·licitud (obtingut després d'haver-ho omplit a través d'internet en Admissió telemàtica)

 • Fotocòpia del DNI

 • NIA (es pot obtindre del butlletí de notes o de la targeta del NIA)

Presentació del requisit acadèmic d'accés o de l'informe del Consell Orientador: fins al 16 de juny

Publicació de Llistes provisionals d'admesos: 20 de juny

Termini de reclamacions a les llistes provisionals davant de la direcció del centre (presentar per escrit Instància general en Secretaria):  del 20 al 22 de juny.

Publicació de les Llistes definitives d'admesos: 26 de juny.

Presentació d'al·legacions davant de la comissió sectorial: del 26 al 28 de juny.

Matrícula (dates orientatives): del 28 de juny al 4 de juliol. (Informarem de les dates i horaris definitius).

 

Període extraordinari de sol·licituds.

Presentació de sol·licituds d'admissió: del 12 al 17 de juliol

Publicació de Llistes provisionals d'admesos: 19 de juliol

Termini de reclamacions a les llistes provisionals davant de la direcció del centre: del 19 al 21 de juliol.

Publicació de les Llistes definitives d'admesos: 24 de juliol. (Degut al fet que és festiu en Alzira, es publicaran el dia 25)

Presentació d'al·legacions davant de la comissió sectorial: del 24 al 26 de juliol.

Matrícula (dates orientatives): del 25 al 28 de juliol. (Informarem de les dates i horaris definitius).

 

 FP Bàsica Procés Ordinari
   Procés Extraordinari  
Presentació Sol·licituds i Documentació      del 25 de maig al 6 de juny 
del 12 al 17 de juliol
Publicació Llistes Provisionals 20 de juny 19 de juliol
Reclamacions del 20 al 22 de juny del 19 al 21 de juliol
Publicació Llistes Definitives 26 de juny 24 de juliol 25 juliol
Matrícula del 28 de juny al 4 de juliol del 25 al 28 de juliol

 

CICLES D'FP BÀSICA (SEGONA OPORTUNITAT - MAJORS 17 ANYS)

Període ordinari de sol·licituds.

Presentació de sol·licituds d'admissió: de l'1 al 7 de setembre

Documentació a presentar per a sol·licitar admissió (en el centre que tries de primera opció) - Original i dos còpies:

 • Imprés de sol·licitud (obtingut després d'haver-ho omplit a través d'internet)

 • Fotocòpia del DNI

 • NIA (es pot obtindre del butlletí de notes o de la targeta del NIA)

Publicació de Llistes provisionals d'admesos: 8 de setembre

Termini de reclamacions a les llistes provisionals davant de la direcció del centre:(presentar per escrit Instància general en Secretaria): 8 al 11 de setembre.

Publicació de les Llistes definitives d'admesos: 12 de setembre.

Presentació d'al·legacions davant de la comissió sectorial: 12 i 13 de setembre.

Matrícula (dates orientatives): 13 al 18 de setembre. (Informarem de les dates i horaris definitius).

 

Període extraordinari de sol·licituds (no hi ha).

FP Bàsica 2na Oportunitat Únic Procés
Presentació Sol·licituds i Documentació        de l'1 al 7 de setembre   
Publicació Llistes Provisionals 8 de setembre
Reclamacions del 8 a l'11 de setembre
Publicació Llistes Definitives 12 de setembre
Matrícula del 13 al 18 de setembre

 

Matrícula per al curs 2017-2018

Consulta les dates de matrícula segons el cicle que vas a matricular-te, i segons si eres alumne del centre que passes a segon curs o has sol·licitat admissió.

Alumnes del centre que passen a segon curs amb tot aprovat:

(horari de matrícula de 9 a 13h)

19 de juny       

Administració i Finances (Presencial)

Energies Renovables

21 de juny

Instal Frigorífiques (Presencial)

Prevenció de Riscos

FP Bàsica

22 de juny

Gestió Administrativa

Instal. Telecomunicacions

Mantenim. Electromecànic

23 de juny

Transport i Logística

Comerç Internacional

Mantenim. Electrònic

26 de juny FP Bàsica (Serv Comercials - Mant Vivendes)

 

Alumnes que es presenten als exàmens extraordinaris (tenen alguna assignatura suspesa) o repetixen curs:

(horari de matrícula de 9 a 13 h)

6 de juliol

FP Bàsica

1er curs de Cicles de Grau Superior

7 de juliol

1er curs de Cicles de Grau Mitjà

10 de juliol

2n curs de Cicles Grau Mitjà o Superior

FP Bàsica (Serv Comercials - Mant Vivendes)

 

Alumnes que han sol·licitat admissió:

(horari de matrícula de 9 a 13 h)

28 de juny    

FP Bàsica d'Electricitat/Electrònica

29 de juny

FP Bàsica de Fabricació i Muntatge

30 de juny

FP Bàsica d'Informàtica

20 de juliol  

Instal. Telecomunicacions

Instal Frigorífiques (Presencial)

21 de juliol

Instal Frigorifiques (SEMIPRESENCIAL)

Prod. Calor (SEMIPRESENCIAL)

24 de juliol

Mant. Electromecànic

Gestió Administrativa

(Degut al fet que és festiu en Alzira, es matricularan el dia 25)

25 de juliol

Prevenció de Riscos

Energies Renovables

26 de juliol

Adm. i Finances (Semipresencial)

27 de juliol

Transport i Logística

Comerç Internacional

28 de juliol

Mant. Electrònic

Adm. i Finances

 

Alumnes que sol·liciten admissió extraordinària FP Bàsica

(horari de matrícula de 9 a 13h)

25 de juliol     

FP Bàsica d'Informàtica

26 de juliol

FP Bàsica de Fabricació i Muntatge

27 de juliol

FP Bàsica d'Electricitat/Electrònica