Proves Accés Universitat

L'alumnat que acaba un cicle de Grau Superior pot accedir directament a estudis universitaris. Haurà de realitzar la Preinscripció Universitària a la què accedirà amb la nota mitjana del cicle. Però esta nota mitjana es pot pujar fins a 4 punts presentant-se a la part específica de la PAU, amb la qual cosa es pot accedir a la preinscripció amb fins a un 14 de nota (igual que ocorre amb els alumnes de batxillerat). La diferència està en que els alumnes de FP no necessiten presentar-se a la part general (obligatòria per a batxillerat). Es poden presentar amb tots els mòduls aprovats, encara que encara no haja finalitzat l'FCT o exposat el projecte.

 

 

Informació Conselleria sobre la PAU/EBAU

Informació Conselleria sobre Preinscripció Universitària

 

Convocatòria PAU 2022

Per a alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior

Taxes d'inscripció

  • L'ingrés serà de 78,20 €

  • 39,10 si és família nombrosa de categoria general, o família monoparental de categoria general

  • exempció total per a família nombrosa de categoria especial; per a família monoparental de categoria especial; per a afectats per una discapacitat igual o superior al 33%; per a alumnat víctima del terrorisme; per a alumnat víctima de violència de gènere.

El motiu de l'exempció s'ha d'acreditar amb el certificat corresponent. El títol de Família nombrosa o de Família monoparental haurà d'estar vigent en la data de matrícula de la prova.

 

Ingrés de la taxa

Es realitzarà l'ingrés en CAIXABANK

IBAN Compte: ES89 2100 7084 5813 0012 6559

Beneficiari: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

En Descripció: indicar "Taxes PAU" i nom i cognoms del alumne/a que es presenta a les PAU.

 

Procediment

Convocatòria ordinària (presentar Sol·licituds del 23 al 30 de maig). Les proves es realitzaran el 7, 8, i 9 de juny

Presentar en Secretaria la documentació, (justificant d'ingrés de la taxa, i en cas de reducció o exempció, els documents que ho acrediten). Indica les assignatures de les quals et vols examinar.

 

Convocatòria extraordinària (presentar Sol·licituds del 20 al 28 de juny). Les proves es realitzaran el 5, 6, i 7 de juliol