Formació en centres de treball (FCT)

La FCT són pràctiques en l'empresa que realitza l'alumnat durant el tercer trimestre del segon curs acadèmic dels cicles formatius, per mitjà d'un conveni de col·laboració que subscriu el Centre i l'Empresa. Estes pràctiques formen part del programa formatiu dels Cicles i permetran a l'alumnat completar la seua formació per mitjà de l'experiència del coneixement del món laboral i empresarial.

Duració de les pràctiques

La duració de la formació pràctica en centres de treball serà la que s'establisca en el currículum de cada cicle formatiu. Per als cicles de FP Bàsica seran 240 hores repartides entre els dos cursos. Els cicles de Grau Mitjà seran 380 hores, i els de Grau Superior 400 hores.

La FCT es realitzarà en el tercer trimestre del segon curs (març-juny), o durant el primer trimestre del curs següent (octubre-desembre) en l'horari que marque l'empresa, en general, huit hores diàries entre les 6 h. i les 22 h. L'alumnat podrà simultaniejar un treball remunerat amb la realització de la FCT sempre que no se solapen els horaris.

En quines empreses es realitzen les pràctiques?

En totes les empreses i organismes que, afiliats a alguna Cambra de Comerç o a algun col·lectiu empresarial, hagen formalitzat un conveni-marc de col·laboració amb el Departament d'Ensenyança.

Estes pràctiques no suposen cap cost per a l'empresa, ja que l'alumnat inclús queda cobert amb l'assegurança subscrita per la Conselleria. A l'empresa se li demana que este alumnat, durant la seua estada en la mateixa, complete la seua formació realitzant les tasques pròpies de l'especialitat del seu Cicle formatiu en l'empresa.

Assegurança sobre contingències de l'alumne que realitza les FCT

  • L'atenció sanitària (en hospitals, centres de salut, etc.) està coberta per l'Assegurança escolar, la Seguretat Social o l'asseguradora privada de què l'alumne siga beneficiari.

  • L'alumne mai haurà de ser tractat en la Mútua d'Accidents de Treball de l'empresa, ja que la seua relació amb l'empresa no és laboral.

  • La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana té concertada una pòlissa de Col·lectiu d'Accidents per a cobrir les possibles contingències que patisquen els alumnes que realitzen Pràctiques Formatives en empreses o institucions en virtut dels convenis establits entre estes i els centres educatius.

  • La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana té concertada una pòlissa de Responsabilitat Civil per a cobrir les possibles contingències que causen els alumnes durant la realització de les seues Pràctiques Formatives

Desitja col·laborar amb nosaltres?

Si la seua empresa desitja col·laborar amb el nostre centre acollint alumnes per a realitzar la FCT, pot omplir el següent formulari:

Accés al formulari

Si desitja altra informació, pot enviar-nos un missatge a la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.