Família d'Energia i Aigua

 

Estudis

Cicles formatius de Grau Superior

 Energies Renovables (LOE) (Horari matins)

 

Empreses

El nostre centre ha suscrit acords amb empreses del sector per a que els alumnes realitzen les pràctiques formatives (FCT) en elles, i que completen la formació rebuda en el centre amb la part pràctica a realitzar en l'empresa.
 

Instal·lacions i Equipament

El centre disposa d'ordinadors amb connexió a internet per a l'us de l'alumne en pràcticament totes les aulas, així com projectors. També disposem de tallers equipats amb tot el necessari per poder realitzar els ensenyaments pràctics. Així com aules-taller i instal·lacions d'energies renovables.