Relació de Tutories - Curs 2022-2023

GRUP TUTOR/A
   
1er Gestió Administrativa SONIA FERRANDO
2n Gestió Administrativa M. ANGELES IBAÑEZ
   
1er Administració i finances DOMINGO JOSE GALINDO
2n Administració i finances NICOLAS CLIMENT
   
1er Administració i finances Semipres. ESPERANZA MINGUEZ
2n Administració i finances Semipres. Mª PILAR ALARIO
   
2n AssIstent a la Direcció Semipres. Mª CATALINA ORDAZ
   
1er Activitats Comercials  YOLANDA FERRANDO
2n Activitats Comercials MARGARITA GEMMA CAMPS
   
1er Comerç Internacional M. CRUZ FONTANA
2n Comerç Internacional VICENT TORRENT
   
1er Transport i Logística Mª SALUD JUAN
2n Transport i Logística ELENA PENADES
   
1er Instal. Telecomunicacions RUBEN R. PLA
2n Instal. Telecomunicacions DAVID JUAN
   
1er Manteniment Electrònic MARCO ANTONIO BENAVENT
2n Manteniment Electrònic BERNARDO ALEIXANDRE
   
    Ciberseguretat JAVIER MARQUÉS
   
1er Energies Renovables VICENTE BAUTISTA
2n Energies Renovables ANGEL SALVADOR ALMODOVAR
   
1er Instal·lacions Frigorífiques ABEL MOMPARLER
2n Instal·laciones Frigorífiques CESAR GONZALEZ
   
1er Instal. Frigorífiques Semipresencial JAVIER OLIVER
2n Instal. Frigorífiques Semipresencial RICARDO BAGUENA
   
2n Inst, Produc. Calor Semipresencial ENRIQUE CAMBRA
   
1er Manteniment Electromecànic JUAN MIGUEL RIBERA
2n Manteniment Electromecànic ANTONIO MARTINEZ
   
1er Prevenció de Riscos Mª ANGELA PRATS
2n Prevenció de Riscos JULIA MARTINEZ
   
1er Mecatrònica Industrial LOREA MARTINEZ
2n Mecatrònica Industrial RAMÓN MARTORELL
   
1er FP Bàsica Electricitat ALFREDO SANCHO
2n FP Bàsica Electricitat JOSE J. BENITO
1er FP Bàsica Informàtica IGNACIO JAVIER CABRERA
2n FP Bàsica Informàtica JOSE CARRIÓN
1er FP Bàsica Fabricació FERNANDO VIDAL
2n FP Bàsica Fabricació REMEDIOS SANCHIS
1er FP Bàsica Instal. Electrotècniques JAIME L. NAVARRO
2n FP Bàsica Instal. Electrotècniques MERCEDES LORENTE