Formació Professional Semipresencial

La FP Semipresencial et permet estudiar un Cicle formatiu compaginant l'assistència al centre amb formació no presencial o d'autoaprenentatge. 

El termini d'inscripció i matriculació de l'alumnat en esta modalitat d'ensenyança serà l'establit per a la modalitat presencial, sense perjuí que es puguen atendre sol·licituds fora del termini establit, sempre que existisquen places disponibles, donades les especials circumstàncies de l'alumnat d'esta modalitat.

La Formació Professional en la modalitat a distància, inclourà activitats d'autoaprenentatge de l'alumnat i activitats presencials de formació en el centre docent (tutories col·lectives). L'assistència a les tutories tindrà caràcter voluntari, a excepció d'aquelles dedicades a mòduls que, per les seues característiques eminentment pràctiques, requerisquen l'assistència presencial.

En esta modalitat d'ensenyança té una gran importància metodològica l'ús de les distintes tecnologies de la informació i de la comunicació, dels distints recursos que proporciona Internet, així com de la utilització de materials didàctics específics per a l'autoaprenentatge.

En semipresencial, pots triar matricular-te de mòduls de primer, de segon curs, o una mescla d'ambdós. És a dir, pots triar els mòduls que t'interessen sense importar si són de primer curs o de segon, encara que amb la limitació que la suma d'hores dels mòduls triats no sobrepasse 1000 hores anuals.

Actualment, en el nostre centre estem impartint en semipresencial els cicles formatius de:

Per a realitzar el primer curs d'Assistència a la Direcció es pot fer cursant el primer curs d'Administració i Finances, ja que els mòduls d'ambdós cicles són iguals. És a dir, aprovant els mòduls de primer d'Administració i Finances podràs sol·licitar que se t'aproven els mòduls d'Assistència a la Direcció, ja que són els mateixos.

Per a realitzar el primer curs d'Instal·lacions de Producció de Calor es pot fer cursant el primer curs d'Instal·lacions Frigorífiques, ja que els mòduls d'ambdós cicles són iguals. És a dir, aprovant els mòduls de primer d'Instal·lacions frigorífiques podràs sol·licitar que se t'aproven els mòduls de Producció de calor, ja que són els mateixos.