Família d'Instal·lació i Manteniment

 

Estudis

Cicles formatius de Grau Superior

Foto Mecatronica Mecatrònica Industrial (LOE)   (Horari vesprades)

 Prevenció de Riscos professionales (LOGSE) (Horari matins)

 

Cicles de Grau Mitjà

 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE) (Horari matins)

 Manteniment Electromecànic (LOE) (Horari matins)

Cicles Grau mitjà en formació semipresencial:

 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE)

 Instal·lacions de Producció de Calor (LOE) (Només segon curs)

 

Cicles Formació Professional Bàsica

  Fabricació i Muntatge   (Horari vesprades)

 

Empreses

El nostre centre ha suscrit acords amb empreses del sector per a que els alumnes realitzen les pràctiques formatives (FCT) en elles, i que completen la formació rebuda en el centre amb la part pràctica a realitzar en l'empresa.
 

Instal·lacions i Equipament

El centre disposa d'ordinadors amb connexió a internet per a l'us de l'alumne en pràcticament totes les aulas, així com projectors. També disposem de tallers equipats amb tot el necessari per poder realitzar els ensenyaments pràctics.