Família d'Administració

 

Estudis

Cicles formatius de Grau Superior

 Administració i Finances (LOE) (Horari matins)  

TAMBÉ SEMIPRESENCIAL!!

 

Assistència a la Direcció (LOE) (Només segon curs) SEMIPRESENCIAL

 

 Cicles formatius de Grau Mitjà

 Gestió Administrativa (LOE) (Horari matins)

 

 

Empreses

El nostre centre ha suscrit acords amb empreses del sector per a que els alumnes realitzen les pràctiques formatives (FCT) en elles, i que completen la formació rebuda en el centre amb la part pràctica a realitzar en l'empresa.
 

Instal·lacions i Equipament

El centre disposa d'ordinadors amb connexió a internet per a l'us de l'alumne en pràcticament totes les aulas, així com projectors.