Pla d'Evacuació del Centre

El pla d'evacuació planifica els passos que s'ha de seguir davant de la decisió d'evacuar un edifici a causa d'un incendi o qualsevol altre sinistre.

El posar en pràctica el pla, dóna un suport psicològic que incrementa les capacitats de supervivència

 

EN CAS DE FUM

 • Es dificulta la visibilitat i poden ser tòxics
 • Quan no siga intens, desplace's pel sòl gatejant prop de la paret per a no desorientar-se.

 

SIMULACRES

Els simulacres permeten adquirir hàbits d'actuació segurs davant d'una possible situació d'emergència real.


Saber com actuar i fer-ho amb serenitat són la clau per a minimitzar els riscos davant d'una emergència

.

 

AMENACES IDENTIFICADES EN EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ

 • Incendi / explosió
 • Amenaça de bomba

De la col·laboració i participació de tots depén la protecció de les nostres vides.

 

 

 PLÀNOL DEL PUNT DE REUNIÓ

 

CONEGUEM EL PLA D'EVACUACIÓ

OBJECTIU

Difondre a la comunitat educativa del CIPFP Luis Suñer Sanchis els aspectes més rellevants del pla d'evacuació, per al seu coneixement i aplicació quan es produïsca una emergència real.

 

 

EVACUACIÓ

Conjunt d'accions i procediments dirigits al desallotjament d'una zona afectada per una emergència, per mitjà del desplaçament de persones a través de rutes segures a un lloc exterior segur.

.

INSTRUCCIONS PER A EL SIMULACRE D'EVACUACIÓ DEL CIP FP LUIS SUÑER SANCHIS

EL SENYAL D'ALARMA

És un so continu i intermitent que ens indica que hem d'iniciar el procés d'evacuació, una vegada s'ordena l'evacuació tot el personal ha d'obeir l'orde

DECÀLEG DE SEGURETAT

 1. Al sentir l'alarma, els alumnes conservaran la calma i interrompran les seues activitats, abandonant l'aula seguint en tot moment les indicacions del seu professor, qui tancarà la porta deixant una paperera junt amb la mateixa.

 2. Els alumnes no arreplegaran objectes personals, a fi d'evitar obstacles i demores.

 3. L'evacuació es realitzarà per les vies senyalitzades a este efecte, de forma ordenada i en silenci, donant prioritat als alumnes més vulnerables.

 4. Si un alumne es troba en el moment de sonar l'alarma en els aseos o un altre lloc fora de l'aula, s'incorporarà al grup més pròxim, i ja en el punt de trobada tornarà amb el seu grup comunicant-ho al seu professor

 5. L'evacuació es realitzarà amb rapidesa i orde. Se circularà per la dreta en fila índia, sense córrer, detindre's, ni espentar o atropellar als altres, permetent el pas als equips d'emergència..

 6. En el cas que en les vies d'evacuació hi haja algun obstacle que dificulte l'eixida, serà apartat pels alumnes en la mesura que siga possible, de manera que no provoque caigudes de les persones o deteriorament de l'objecte..

 7. En cap cas, els alumnes hauran de tornar arrere. Si algun no evacua, cal comunicar-ho immediatament..

 8. En el cas d'haver de travessar zones inundades de fum, s'hauran de protegir les vies respiratòries amb mocadors mullats i fer-ho gatejant pel sòl i junt amb la paret, per a no desorientar-se..

 9. Si la intensitat de fum és alta, es romandrà en la classe, tancant portes i finestres, col·locant draps mullats en les juntes de les portes, per a evitar l'entrada del fum. A través de les finestres es cridarà l'atenció de l'exterior..

 10. En tots els casos, els grups romandran units, no es disgregaran i es concentraran en el punt de reunió senyalitzat, on cada classe té escrit en la paret el seu lloc de col·locació, a fi de facilitar al professor el compteig dels alumnes..

Arxius adjunts - Archivos Adjuntos
Download this file (CONOZCAMOS EL PLAN DE EVACUACIÓN SUÑER rev.1(2018).pdf)Fullet Pla Evacuació[ ]340 kB