Tràmits administratius professorat

 

Sol·licituds i models de Conselleria

http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/instancias

 

Permisos, llicències (Conselleria)

http://www.ceice.gva.es/web/rrhh-educacion/permisos-licencias-y-reduccion-de-jornada

 

Model General d'Instància

 Instància Model General

 

Document comissió de servicis

              Model document

Comunicació vaga alumnat a la família

Imprés per a comunicar a la família que l'alumnat va a exercir el dret de vaga

Model de comunicació de vaga d'alumnat