Sol·licitud Convalidacions

El termini per a sol·licitar convalidacions en Secretaria d'algun mòdul és del 15 de setembre al 15 d'octubre.

Accés a tràmits administratius ico internet