Sol·licitud Convalidacions

El termini per a sol·licitar convalidacions en Secretaria d'algun mòdul és de l'1 de setembre al 29 d'octubre.

Accés a tràmits administratius ico internet