Prova homologada per a l'obtenció del Certificat Nivell Bàsic Anglés A2.

Proves A2Per a participar has de tindre almenys 16 anys complits en l'any de realització de la prova, i estar matriculat en un centre de la Comunitat Valenciana.

 Termini presentació sol·licituds: del 18 al 20 de gener de 2022

(l'imprés s'arreplega en Secretaria o pots descarregar-ho en el fitxer adjunt, omplir-ho i entregar-ho en Secretaria ).

 

Data de l'examen: 7 de febrer de 2022

A les proves haurà d'assistir proveït de l'original del DNI o un altre document oficial que ho acredite.

 

Publicació llista admesos provisional: 21 de gener

Termini reclamacions: 24 i 25 de gener

Publicació llistes admesos definitives, i publicació estructura exercicis: 26 de gener

La prova escrita es realitzarà el 7 de febrer a les 16 h. en l'aula 111

Publicació qualificacions prova escrita provisionals: 9 de febrer en el tauler d'anuncis

La prova oral es realitzarà el 10 de febrer a les 15:30 h. en l'aula 114

Publicació qualificacions provisionals: 14 de febrer en el tauler d'anuncis

Reclamacions a les qualificacions provisionals: 15 i 16 de febrer en Secretaria

Reclamació davant del tribunal de les proves:  21 de febrer a les 15:30 h. en el Departament d'Anglés

Publicació qualificacions definitives: 25 de febrer en el tauler d'anuncis

Sol·licitud i recollida de Certificat d'haver superat A2: del 7 al 21 de març (en horari de Secretaria)

 

La taxa per a obtindre el Certificat (només es paga si se supera la prova) és de 14 €, (si és família nombrosa seria la mitat presentant el títol o carnet corresponent, o també si té discapacitat reconeguda superior al 33%). La taxa es pot arreplegar en Secretaria o per mitjà del següent enllaç

Una vegada obtingut l'imprés de taxes, pots acudir a una oficina bancària a realitzar el pagament o a pagar per mitjà del següent enllaç sense necessitat d'acudir al banc després d'haver generat l'Imprés 046.  Informació sobre el pagament telemàtic

 

Tota la informació de les proves en http://www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/proves-homologades

Arxius adjunts - Archivos Adjuntos
Download this file (inscripció A2.doc)Sol·licitud Inscripció Prova Anglés A2[ ]202 kB
Download this file (Guia PH 2020_21_VAL.pdf)Guia del Canditat Prova A2[ ]298 kB