Família: Administració i Gestió

Cicle: Administració i Finances

Duració: 2000 hores.

 

 Fullet informatiu Administració i Finances

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
   • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
   • Ofimàtica i procés de la informació.
   • Procés integral de l'actividad comercial.
   • Comunicació i atenció al cliente
   • Anglés
   • Anglés Tècnic I.
   • Formació i orientació laboral.

Segon curs:

   • Gestió de recursos humans.
   • Gestió financera.
   • Comptabilitat i fiscalitat.
   • Gestió logística i comercial.
   • Simulació empresarial.
   • Anglés Tècnic II.
   • Projecte d'administració i finances.
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Administrar i gestionar l'aprovisionament d'existències.
   • Administrar i gestionar el finançament, el pressupost i la tresoreria.
   • Administrar i gestionar els recursos humans.
   • Realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals.
   • Realitzar i supervisar operacions d'assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i servicis.
   • Informar, administrar i gestionar en l'Administració Pública.
   • Realitzar les gestions d'un servici d'auditoria.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Administratiu d'oficina.
   • Administratiu comercial.
   • Administratiu financer.
   • Administratiu comptable.
   • Administratiu de logística.
   • Administratiu de banca i d'assegurances.
   • Administratiu de recursos humans.
   • Administratiu de l'Administració pública.
   • Administratiu d'assessoríes jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
   • Tècnic en gestió de cobraments.
   • Responsable d'atenció al client.

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat tant en grans com en mitjanes i xicotetes empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particularment en el sector servicis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal de les dites empreses i institucions, oferint un servici i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l'arxiu i les comunicacions de l'empresa.
Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seua pròpia empresa, o a través de l'exercici lliure d'una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral, estudi de projectes, entre altres.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

 

Més informació:

 RD 1584/2011, BOE 15-12-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari