Subvenció alumnes de cicles industrials

La Conselleria d'Educació ha convocat subvencions per a fomentar l'accés de les alumnes a determinats cicles formatius en el curs 2022-23.

El termini per a sol·licitar la subvenció serà de l'1 de juliol al 28 de juliol de 2023.

 (en el nostre centre)

Per a alumnes (xiques) matriculades en primer curs d'aquests estudis que impartim al CIPFP Luis Suñer, a l'any acadèmic 2022-23 i que hagen superat 450 hores:

 • Títol professional bàsic en Electricitat i Electrònica
 • Títol professional bàsic en Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica
 • Tècnica en Instal·lacions de Telecomunicacions
 • Tècnica Superior en Manteniment Electrònic
 • Curs Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les tecnologies d'Operació
 • Tècnica superior en Energies Renovables
 • Títol professional bàsic en Fabricació i Muntatge
 • Títol professional bàsic Informàtica i Comunicacions
 • Tècnica en Instal·lacions de Producció de Calor
 • Tècnica en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització
 • Tècnica en Manteniment Electromecànic
 • Tècnica Superior en Mecatrònica Industrial

Enllaç al procediment: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=G14700

Termini de sol·licitud: De l'1 al 28 de juliol de 2023.