Visita de la DGFP al CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS

El divendres 12 de gener de 2024 la Directora General d’FP Marta Armendia Santos i del responsable de l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals Alberto G. Herranz Peris van visitar el CIPFP Luis Suñer Sanchis.

Acompanyats del director del centre Marcos Gimenez Alvarez i de la vicedirectora Rosana Marín Vicente feren un recorregut per les aules, departaments i tallers.

El CIPFP Luis Suñer Sanchis imparteix oferta de formación professional de cicles de famílies de serveis i de cicles de famílies industrials, en tots els nivells formatius, des de l'FPBàsica fins al Curs d'Especialització.

En acabar el recorregut estagueren comentant els projectes en els que està immers el centre.

visita DGFP