Alumne del CIPFP Luis Suñer aconsegueix Beca IVACE

Javier López Sala, acabat d'egressar en Comerç Internacional i en Transport i Logística, ha aconseguit una de les beques remunerades per a especialitzar-se en Comerç Exterior de l'IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial).

La finalitat d'estes beques és la formació i especialització professional en la gestió operativa de la  exportació dels/les jóvens de la Comunitat Valenciana.  Per a això l'IVACE elabora un programa formatiu amb una duració màxima de nou mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses.

Simultàniament a la formació pràctica es desenrotlla un Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, el seu objectiu és proporcionar al becari/a una visió global de l'entorn econòmic, dels avantatges competitius que comporta l'exportació així com de les distintes operatives per a facilitar la venda a l'exterior, a més de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana.