Prova Anglés A2

Data de l'examen: 14 de febrer de 2018 a les 16 h.

A les proves haurà d'assistir proveït de l'original del DNI o un altre document oficial que ho acredite.

Més informació...