Projecte SCOBE- Energies Renovables

El nostre centre, a través del Departament d'Energies Renovables, participa en el projecte europeu SCOBE.

Este projecte sorgix de la col·laboració entre empreses i institucions educatives i finançat en el marc del programa Erasmus Plus. El projecte SCOBE està coordinat per VEA GLOBAL, enginyeria i consultoria experta en energia a Espanya, junt amb socis de França, Grècia, Malta, Hongria i el Regne Unit, i la seua duració és fins a setembre de 2019.

L'objectiu de SCOBE és acostar les necessitats de capacitació del sector industrial de les energies renovables, en particular el subsector eòlic, a la formació que proporciona la Formació professional existent.

En què consistix?

 • Identificar els actuals Gaps entre les necessitats de les empreses i el personal disponible

 • Desenrotllament de Ferramentes per a garantir la involucració del sector empresarial i educacional en l'actualització permanent de necessitats.

 • Desenrotllament d'un Programa formatiu combinat online i presencial

A qui va dirigida la formació?

 • Alumnes d'FP relacionada amb les energies renovables acabats d'acabar o a punt d'acabar els seus estudis

 • Professors d'FP que tinguen interés en el projecte

 • Treballadors en actiu que desitgen actualitzar la seua preparació per a adaptar-se a les noves necessitats de les empreses.

Quines són les matèries del Projecte?

 • Energia Eòlica: Producció i mercat

 • Manteniment i reparació d'instal·lacions d'energia eòlica, focalitzat especialment en les pales dels aerogeneradors.

Beneficis del projecte.

 • Per a les empreses: aconseguir treballadors millor qualificats

 • Per als centres educatius: afavorir programes de suport que aproximen als seus alumnes a les necessitats del mercat.

 • Per als alumnes: l'oportunitat de formar-se gratuïtament amb un avançat programa ajustat als requeriments del mercat laboral.

 • Per a les administracions públiques: disposar de ferramentes per a ajustar l'oferta i la demanda formatiu-laboral.

 • Per a la societat: tindre professionals millor qualificats i adaptats a les necessitats del mercat

Per a més informació: