Convocatòria de Mobilitat Erasmus per a Docents de la Família de Comerç

Es convoquen:

  • 2 places a Albània

  • 1 plaça en Bòsnia

Els interessats hauran de posar-se en contacte amb el coordinador Erasmus abans del 4 de desembre de 2018.

La selecció es basarà en els criteris següents:

  • Anys de treball en el centre: fins a 20 punts

  • Coneixement de la llengua de treball de la mobilitat (mínim A2): fins a 20 punts

  • Experiència en el desenrotllament de projectes educatius de cooperació, metodologies de formació o desenrotllament de col·laboracions entre centres i empreses: fins a 10 punts

  • Col·laboració en els projectes de mobilitat d'alumnes: fins a 20 punts

  • Altres criteris de lliure decisió per part del centre en funció de les característiques de la mobilitat i sempre de caràcter objectiu: fins a 10 punts

  • En cas de beneficiari amb alguna discapacitat: fins a 10 punts