Convocatòria de Mobilitat Erasmus per a professors de la Família de Comerç

Cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea

Es convoquen:

  • 1 plaça a Bòsnia
  • 2 places a Montenegro

Els interessats hauran de posar-se en contacte amb el coordinador Erasmus abans del 28 de març de 2022.

 

La selecció es basarà en els següents criteris:

  • Anys de treball en el centre: fins a 20 punts
  • Coneixement de la llengua de treball de la mobilitat (mínim A2): fins a 20 punts
  • Experiència en projectes de mobilitat internacional: fins a 10 punts
  • Experiència en el desenvolupament de projectes educatius de cooperació, metodologies de formació o desenvolupament de col·laboracions entre centres i empreses: fins a 10 punts
  • Col·laboració en els projectes de mobilitat d'alumnes: fins a 20 punts
  • Altres criteris de lliure decisió per part del centre en funció de les característiques de la mobilitat i sempre de caràcter objectiu: fins a 10 punts
  • En cas de beneficiari amb alguna discapacitat: fins a 10 punts