Mesura del risc d'exposició a altes temperatures

L'alumnat de primer curs del cicle de Prevenció de Riscos Professionals ha mesurat el risc de patir estrés tèrmic si es realitzen treballs a l'Eco-hort durant les hores de més calor (ple migdia).

 

 

 

Hem utilitzat un aparell específic anomenat WBGT.

Les consequències d'una manca de prevenció poden anar des d'una pèrdua de consciència fins a un colp de calor en el pitjor dels casos.