Xarrada sobre qualitat de l'aire en aules/tallers

Foto1

L'alumnat de primer del Cicle Superior de Prevenció de Riscos Professionals ha realitzat diverses exposicions als companys i companyes d'altres cicles com CFGM Manteniment Electromecànic, CFGM d'Instal·lacions de Producció de Calor i CFGM de Gestió Administrativa.

La finalitat era explicar-los els paràmetres que mesura l'aparell AirThings Plus View i que el centre té instal·lat a les aules i tallers. L'aparell mesura: temperatura, humitat relativa, ppm de CO₂, ppb de compostos orgànics volàtils (COV’s), partícules en suspensió, etc.

Foto2 Foto3

Tant la concentració de diòxid de carboni, com de COV’s i partícules en suspensió, entre altres, donen idea de la ventilació de les aules, la qual ha de ser adequada per a disminuir el risc de contraure malalties respiratòries.

Totes aquestes mesures formaran part d'un Projecte Intercentres que liderarà el CIPFP Luís Suñer en col·laboració amb el CIPFP Faitanar i l'IES Bernat Guinovart per a monitorar l'aire als tallers que són les zones amb major concentració de contaminants ambientals.

    Foto4