Prova Nivell Idioma - Erasmus

Alumnat de segon curs

El dilluns 26 de novembre en l'Aula d'Audiovisuals del nostre centre a les 15,30 hores, realitzarem la prova de nivell d'Anglés o Francés a tots els alumnes de segon curs que estiguen interessats en el programa Erasmus.